Birlikler& Dernekler Şirketleri

Sektör : Birlikler& Dernekler Firmaları

Firma Ünvanı :
KORDON Derneği PR:3
Açıklama :
KORDON DERNEĞİ; kentimiz ve çevresinin doğal, kentsel ve kültürel varlıklarını korumak, yaşatmak ve tanıtmak için çeşitli projeler üretir, uygulamaya koyar. Doğal ve kentsel çevreye duyarlı, çevre bilincini davranışlarına sindirmiş bireylerin sayısını arttırmayı hedefler, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalar yapar.

Web Adresi :

Faaliyet Gösterdiği Şehirler :
Banner Kodu :
Daha fazla Bilgi
<a href="http://www.kurumsal.web.tr" target="_blank" >
<img src="http://www.kurumsal.web.tr/banner.php?firmaid=778" border="0" alt="Kurumsal Birlikler& Dernekler Firmaları, Şirketleri" />
</a> 
Meta Tagları (şu anda online siteden otomatik olarak çekilir):
Açıklama:
Anahtar Kelimeler: FrontPage. Editor. Document

KORDON Derneği Firma Yetkili Girişi Giriş