Mühendislik Hizmetleri Şirketleri

Sektör : Hizmet Sektörü Firmaları : Mühendislik Hizmetleri Firmaları

Firma Ünvanı :
Hakan Mühendislik PR:-1
Açıklama :
Faaliyet Alanlarımız:
1. Danışmanlık
- HES, RES Projeleri Hazırlama
- Mikro HES Projelendirme
- E. P. D. K. Proje onayları, Kamulaştırma İşlemleri Tamamlama
2. Harita ve İmar
- Hali Hazır Harita Alımı
- İmar Planları Hazırlanması ve Onayları
- Kamulaştırma Planları Hazırlanması
3. Ormancılık
- Ormancılık İle İlgili Haritalar
- Amenajman Planları
- Yol Ağı Planları
- Her Türlü Fidanlama İşleri
- Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon Uygulama Projesi
- Mera Islah Uygulama Projesi
- Ağaçlandırma Uygulama Projesi
- Rehabilitasyon Projeleri
- Fizibilite Raporları
- Orman Sayılan yerlerde faaliyet gösterecek firmalara “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin” 66. maddesi gereğince, 6831 sayılı Orman Kanununun 16. -17. -18. ve 57. maddesine göre verilen izinlerin orman izin dosyalarını hazırlamak
- HES (Hidroelektrik Santralı) Orman izin dosyası
- Maden ve Taş Ocağı orman izin dosyası
- Balık üretim tesisi orman izin dosyası
- Turizm tesisi orman izin dosyası
- ENH, EİH, Yol, Bina vs. tesislere ait orman izin dosyası
- Özel ağaçlandırma projesi
4. Jeoloji ve Jeoteknik
- Sondaj çalışmaları
- İmar Planına Esas Jeolojik Raporlar
- Mühendislik Jeolojisi Raporları
5. ÇED
- Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
- Mansap Su Hakları Raporu Hazırlanması
- Ekosistem Değerlendirme Raporu Hazırlanması
6. Madencilik
- Maden Sahaları Ruhsatlandırılması
- İşletme Projeleri Hazırlanması
7. Toprak Koruma Projesi
SAYGILARIMIZLA…


Faaliyet Gösterdiği Şehirler :
Artvin,
Banner Kodu :
Daha fazla Bilgi
<a href="http://www.kurumsal.web.tr" target="_blank" >
<img src="http://www.kurumsal.web.tr/banner.php?firmaid=49994" border="0" alt="Kurumsal Mühendislik Hizmetleri Firmaları, Şirketleri" />
</a> 
Meta Tagları (şu anda online siteden otomatik olarak çekilir):
Açıklama: Hakan Mühendislik Ormancılık ve Danışmanlık
Anahtar Kelimeler: Hakan Mühendislik Ormancılık ve Danışmanlık

Hakan Mühendislik Firma Yetkili Girişi Giriş